BAŞKANIMIZDAN DESTEK AÇIKLAMASI

"Tunceli Baro Başkanı Sayın Av. Uğur Yeşiltepe hakkındaki 6 yıl 3 aylık ceza vicdanları yaralamıştır. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra İstanbul Baro Başkanı Orhan Adli Apaydın'dan sonra cezaevine giren ikinci baro başkanı olacak. Bu ikinci olay, maalesef ilimizden çıkmaktadır.

 

Tunceli Baro Başkanımız hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi onama kararı vermiş olup, bu ceza dairesi paralel yapıda olması ile maruf olmuş bir kurumdur. Dolayısıyla vermiş olduğu kararlarda alelacele ve yanlıdır.

 

MLKP üyeliği iddiası, Baro Başkanımızın savunmalarından, vatandaşlarımızın davalarını üslenmesinden, vekalet almadan savunma yapmasından, yaptığı ziyaretleri konuştuğu kişileri gittiği taziyeleri örgüt üyeliği vasfına sokan Malatya Özel Yetkili Mahkemelerince verilen bir haksız hüküm şekline dönüşmüştür. Temyiz itirazları ise, maalesef şu anda görev ve yetkileri değiştirilen HSYK tarafından dağıtılan Yargıtay 9. Ceza Dairesince onanmıştır. Bu onama kararı, paralel yapının verdiği tüm kararlar gibi sorgulanmalıdır.

 

Baro Başkanımız bu konuda hak ve özgürlükler bağlamında negatif sonuçlar doğuran ve tartışmaların odak noktasında olan bir dairenin kararlarının “yeniden ve adil yargılanma konusu yapılması”nı zorunluluk görmüş ve bu taleple Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde karara itiraz etmiştir. Başsavcılığında evrensel hukuk değerleriyle bağdaşmayan hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, savunma hakkını mahkum eden bu kararın kaldırılması ve infazın durdurulması talebiyle Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'ne itiraz edeceğini umuyoruz. Verilecek bu karar, Cumhuriyet dönemi hukuk tarihimiz açısından da bir emsal teşkil edecektir.

 

Meslek Örgütü olan TBB’de “Yargının kurucu unsurlarından olan avukatın, bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasının, hak ihlallerinin giderilmesinin güvencesi olduğunu, bu nedenle avukatın kendisi hukuk güvenliği içinde olmadığı takdirde, hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinden söz edilemeyeceğini beyan etmiştir.

 

Baro Başkanı sıfatıda bulunan bir avukatın mesleki faaliyetleri sebebiyle, soyut ve varsayıma dayalı olarak suçlanıp mahkûm edilmesi, savunmaya yönelik bir gözdağı ve baskıdır” şeklinde beyanlarda bulunarak Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur Yeşiltepe'nin mesleki faaliyetleri sebebiyle, soyut ve varsayıma dayalı gerekçelerle 6 yıl 3 ay gibi ağır bir biçimde cezalandırılmış olmasını kabul edilemez bulmuştur.

 

Tunceli'de bulunan tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de aynı şekilde baro başkanımıza destek vermişlerdir.

 

Ben de Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat olarak, aynı zamanda tüm Hozatlıların yüreğinin sesini de burada dillendirmekteyim. Yargı bağımsızlığı adına, hak ve özgürlükler adına, somut delillere dayanılmayan örgüt üyeliği suçlamasının vicdanlarda kabul görmediğini ve bir an önce yapılan itirazların kabul görmesinin bu konuda yapılan hataları telafi etmede yardımcı olacağını, verilen kararın bozulmasıyla yeniden yargılanma sürecinin toplumsal barışa katkıda bulunacağı inancındayım.

 

İnsanları düşüncelerinden dolayı yargılamanın ve cezaevine koymanın yüzyılımıza yakışmadığını düşünüyorum."Bu Haber 706 Defa Okundu
Ekleme Tarihi 30.01.2015

Celaleddin Polat

Hozat Belediye Başkanı

Video Galeri